Συλλογή φωτογραφιών. Το διπλό CD  περιεχέι: 12 φωτογραφιες υψηλής ανάλυσης,

PSD 35-200ΜΒ / 300 dpi,   BMR / 72 dpi  CMYK / RGB,  WIN, MAC