Συλλογή φωτογραφιών. Το CD περιεχέι: 100 φωτογραφιες υψηλής ανάλυσης,

JPEG / 300 dpi, BMP / 72 dpi,  CMYK / RGB,  WIN, MAC