Συλλογή φωτογραφιών. Το CD περιεχέι: 125 φωτογραφιες υψηλής ανάλυσης,

35ΜΒ / 350 dpi, 18ΜΒ / 304 dpi, 1ΜΒ / 72 dpi, JPEG, CMYK / RGB,  WIN, MAC